Kezdőoldal

Adatkezelési szabályzat

Tisztelt Látogató!

 

A ligetbudapest.org honlapjára történő belépés, valamint a honlapon böngészés az alábbi kikötések és feltételek, valamint a magyar jogszabályok figyelembe vételével tehető meg:

 

Szerzői jog 

Jelen honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A Városliget Zrt. kizárólagos tulajdonosa vagy a minden jogosultsággal rendelkező felhasználója a honlapon található bármely szövegnek, képnek, hangnak, szoftvernek és  minden egyéb anyagnak és szellemi tulajdonnak.

Minden Látogató (Felhasználó) jogosult a honlapot olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékoztató jellegű, nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni vagy ellenérték fejében továbbítani, tilos továbbá a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában.

 

Védjegyek

A honlapon található védjegyek, márkanevek, logók, illusztrációk stb. a Városliget Zrt. bejegyzett védjegyei vagy saját szellemi tulajdonai ill. licenszei. Bármilyen módon történő felhasználásuk, valamint utánközlésük kizárt.

 

A honlap tartalma

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, és  kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a Városliget Zrt. nem vállal garanciát.

 

A mindenkori aktuális információkért kérjük lépjen kapcsolatba a Városliget Zrt. munkatársaival!

 

Sem a Városliget Zrt., sem alkalmazottaik, sem megbízottaik nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve korlátozás nélkül bármilyen elmaradt hasznot, közvetett, járulékos vagy egyéb kárt is), amelyek a honlapra történő belépésből vagy annak használatából erednek.

 

A Városliget Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy szükség esetén bármikor, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapon, előzetes tájékoztatás nélkül.

 

Kapcsolódó honlapok

Ez a honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok esetenként harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, így azokra e harmadik személy adatkezelési gyakorlata alkalmazandó.

 

A kapcsolódó honlapokhoz a hiperhivatkozásokkal csupán hozzáférés közvetítése történik, ennek megfelelően az ott elhelyezett tartalmakért és információkért a Városliget Zrt. nem vállal felelősséget.

 

A Felhasználó személyéhez köthető információk

A webes böngészők az ún. cookie-k segítségével információkat ment le jelen honlapról, és tárolja azokat a Felhasználó gépén, hogy megkönnyítse számára a weboldal jövőbeni használatát. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlap anyagait tároló szerver a Felhasználó honlapra történő visszalátogatásakor, hogy már járt a honlapon, és megadott bizonyos adatokat, így ezeket  az adatokat nem kell újra megadni.

 

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. A Felhasználó jogosult átállítani böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztessen arra, hogy cookie-kat küldtek a Felhasználó gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy a Felhasználó nem lesz képes a honlap egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni. Emellett a Városliget Zrt. szeretné honlapjának szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy leméri az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával.

 

Jelen honlap elmenthet olyan információkat a Felhasználó számítógépéről, mint az IP-cím (a Felhasználó gépét azonosító szám), a böngésző típusát, a Felhasználó számítógépe operációs rendszerének verziószámát stb. Mindez azt biztosítja, hogy a honlap a legjobb webélményt és hatékony információs forrást nyújtsa látogatóinak.

 

Tájékoztatjuk, hogy ezek az információk nem személyes adatok.

 

Az információk biztonsága

A Városliget Zrt. az Info tv. 7. §-a szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az oldal Felhasználói adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Minden, a Felhasználó által szolgáltatott személyes adathoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a személyes adatok jogosulatlan megismerésének, megváltoztatásának, illetve felhasználásának megelőzése érdekében.

 

Felhasználói közzétételek

A Felhasználó által a jelen honlapra küldött vagy átvitt anyagok, nem személyes adatnak minősülő információk vagy egyéb közlemények nem tekintendők sem titkosnak, sem a szellemi alkotásokat megillető jogi védelem alatt állónak. A honlapot működtető cégek ezen közleményekkel kapcsolatban semmiféle kötelezettséget nem vállalnak. A honlapot működtető cégek a Felhasználó közleményeit és minden, bennük megjelenő adatot, képet, hangot, szöveget és egyéb dolgot bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra szabadon másolhatnak, közzétehetnek, terjeszthetnek, módosíthatnak, átírhatnak, illetve egyéb módon szabadon felhasználhatnak. Tilos bármely jogellenes, fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző anyagnak a jelen oldalakra történő feltöltése vagy arra hivatkozás küldése.

 

A honlapot működtető cégek jogosultak, de nem kötelesek a honlap azon részeit, valamint az azokon található szövegek tartalmát ellenőrizni vagy átvizsgálni, ahová a Felhasználók küldik vagy eljuttatják közleményeiket, vagy ahol a felhasználók kizárólag egymással érintkeznek, ideértve, de nem kizárólagosan a társalgókat, a hirdetőtáblákat és egyéb felhasználói fórumokat. A honlapot működtető cégek a közlemények tartalmával kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállalnak. A honlapot működtető cégek fenntartják a jogot, hogy eltávolítsák a fenyegető, rágalmazó, becsületsértő, közszeméremsértő, pornográf vagy egyéb módon jogszabályba ütköző, a honlapokat működtető cégeket vagy harmadik felek érdekeit sértő szövegeket, illetve azokat a szövegeket, amelyek ilyennek minősülhetnek.

 

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat. További kellemes böngészést kívánunk!

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

Adatkezelő

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Szabályzat) a Városliget Zrt. (székhelye: 1146 Budapest, Dózsa György út 41.; cégjegyzékszáma: 01-10-047989; képviseli: Mozsár István; levelezési cím: 1386 Budapest, Pf: 910; e-mail cím: office@ligetbudapest.org) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett honlap (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza. A Felhasználó által megadott adatokat csak a jelen pontban meghatározott Adatkezelő és a megbízásából eljáró személyek ismerhetik meg.


Általános rendelkezések 

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli. 


A Felhasználók köre 

A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle módon regisztrálhat (a továbbiakban: Regisztráció). A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó jogosult a Weboldalon található fórumot használni, oda hozzászólásokat intézni, illetőleg fájlokat feltölteni, képeket megosztani, stb.


A Szabályzat célja

A jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, továbbá biztosítsa az Info tv.-nek és az egyéb vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását.


A Felhasználó nyilatkozatai

A Felhasználó a Regisztrációval megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Szabályzatot, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait az abban meghatározott adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv. és a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.


A Felhasználó kijelenti, hogy a Regisztráció során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.


Az adatkezelés célja

A Felhasználók személyes adatainak kezelése az Adatkezelő által a Weboldalon keresztül történő kapcsolattartás és a Felhasználó részére a Városliget Zrt. munkájáról és tevékenységéről szóló értesítések küldése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő tiszteletben tartja a honlap látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatnak minősül a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - például a Felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe -, valamint az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

 

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Felhasználó önkéntesen ad meg. A Felhasználó személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai az Adatkezelő adatbázisába a jelen Adatkezelési Szabályzattal összhangban tárolásra- és az itt vagy a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználásra kerüljenek.


A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa feltöltött adatokat, amennyiben nyilvánosként lettek feltöltve, a Regisztrációval együttes hozzájárulása alapján a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye, illetőleg egyéb módon felhasználja.


A Felhasználó egyedül felelős az általa önkéntesen és célzottan az Adatkezelőnek továbbított személyes és egyéb adatokért, akár sajátjai, akár harmadik személy adatai, és azok továbbításáért, ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt mentesíti, és harmadik személy felé helytáll minden, ilyen továbbításból vagy a jóváhagyások be nem szerzéséből eredő vagy azzal kapcsolatos igénnyel szemben.

 

Az adatkezelés jogalapja és módja

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célok érdekében és időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.


Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a Regisztráció törlésétől számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a a Regisztráció törlését követően ennyi időn belül merülhet fel az Adatkezelőnek, harmadik személynek a Felhasználóval vagy a Felhasználó tevékenysége miatt az Adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy a Felhasználó kiléte visszakereshető maradjon, és az Adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse a Felhasználóval szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét.
Az Info tv.-nek megfelelően, ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor az Adatkezelő a felvett adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából (ilyen lehet például szerződés teljesítése, vagy az Adatkezelő valamely jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges adatkezelés) vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – további külön Felhasználói hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


Adatbiztonság

Jelen Adatkezelési Szabályzat csak az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalra érvényes. Amennyiben bármilyen adatát a Felhasználó külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

Az adatok továbbítása

A Felhasználó személyes adatai harmadik személyeknek csak a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén, valamint az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

A Felhasználó jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve téves adat esetén annak törlését. A személyes adatok kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat az érintettek az Adatkezelő jelen Szabályzatban megadott elérhetőségeire megküldött értesítés útján gyakorolhatják.


Tájékoztatás
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó az Info tv. 14. § a) pontja alapján tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címre kérjük eljuttatni, amire harminc (30) munkanapon belül választ kap az érintett.

 

Helyesbítés
Az Adatkezelő helyesbíti az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát.

 

Zárolás
Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Törlés
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt a Felhasználó kéri. Ha egy előzetesen felmerült jogvitában vagy jogszabályi, illetve jogszabályon alapuló felügyeleti előírásra tekintettel vagy egyéb okból a személyes adatot meg kell őrizni, vagy az adat a Felhasználón kívül más személyes adatát is elválaszthatatlanul és törölhetetlenül tartalmazza (például képfelvétel), a soron kívül kért törlés nem feltétlenül jelenti a felvétel teljes körű elérhetetlenné tételét, a továbbiakban azonban a felvétel csak a törlést kizáró célra használható fel. A törlést az Adatkezelő költségmentesen végzi. A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. pontjában található e-mail címen jelzi az Adatkezelőnek. A Felhasználó önkéntes döntése és kérése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított harminc (30) napon belül az Adatkezelő törli az adatokat. A Felhasználó a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás visszavonásával, illetve az adatok törlésére vonatkozó kérelemmel valamennyi, a Regisztrációhoz kapcsolódó aktivitásban való részvétel jogáról is lemond. A törlés minden esetben költségmentes.

 

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet értesíti, kivéve, ha az értesítés mellőzése az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc (30) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait, illetve tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatkezelési hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó tiltakozási joga, jogorvoslati lehetőségek

 

Tiltakozási jog


A Felhasználó vagy bárki, akinek a személyes adata az Adatkezelőhöz került, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.


Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb tizenöt (15) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Az Adatkezelő köteles a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a döntésre megadott határidőt elmulasztja, az ellen – a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek

 

A Felhasználó jogérvényesítése az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat. Az adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A jogérvényesítés módját, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info tv., valamint a Ptk. tartalmazza.

 

Köszönjük, hogy megismerte Adatkezelési szabályainkat. További kellemes böngészést kívánunk!